mwembe

Vision om en jämställd värld

Varför jämställdhet spelar roll Jämställdhet och lika rättigheter för män och kvinnor är en nödvändighet för en fredlig, välmående och hållbar värld. Varje individ, oberoende av kön, oberoende av var man är född, ska ha lika rättigheter, lika villkor och lika möjligheter att själva forma sina liv. Om kvinnors förmågor och initiativkraft tas tillvara leder det […]

Vision om en jämställd värld Läs mer »

Förändring genom företagande

En del av NIHEPs fotbollsflickor och deltagare i livshanteringsprogrammet Wasiliana har fått t-tröjor donerade av Vasa Juniorcup, Finland, tillsammans med NIHEPs personal. I Tanzania avslutar många flickor skolan redan på lågstadienivå. och och 1 av 3 avslutar på grund av äktenskap innan de är 18 år. Uppskattningsvis avslutar 8000 flickor per år sin skolgång på grund av

Förändring genom företagande Läs mer »

Utmaningar & Lösningar

Måndagsmötet har hållits i vanlig ordning och diskussioner var långa och givande. Första ämnet var Tusome-programmet där Gethu har träffat lärare och socialarbetare och på fredag kallade hon de föräldrar till möte vars barn varit frånvarande från programmet eller inte går framåt som väntat. Nio föräldrar kom, vilket var över förväntan. Sammanfattning av mötet i form

Utmaningar & Lösningar Läs mer »

Genom samarbete mot hållbara lösningar

Under arbetet med de 40 barn som NIHEP och SKKB (Netherländerna) stöder i Sahwa Primary School framkom tidigare i år att skolans vattentankar var sönder och det fanns inte medel att reparera dem. Fler än 1650 elever och 32 lärare hade inte tillgång till vatten under skoltid. En av NIHEPs volontärer från Finland, Anni Pihlaja,

Genom samarbete mot hållbara lösningar Läs mer »