Låt oss få slut på stigma och skam kring mens!

I Tanzania missar 48 % av flickorna skolan under sin mensperiod. Mensperioderna påverkar flickors och kvinnors aktivitet och mobilitet. Kan du föreställa dig att också bli diskriminerad och trakasserad bara för att du har mens? Tyvärr händer detta i många delar av världen.

På grund av fattigdom och brist på tillgång till bindor och tamponger använder kvinnorna tyg, sockor, kartong, och till och med löv.  Det kan vara stigmatiserande och skamfyllt att bara gå in i en butik för att köpa mensskydd. Om man har pengar och om de finns i butikens sortiment. Det är inte självklart.

Dålig standard på toaletter, brist på vatten, tvål och kärl för använda bindor är en hälsorisk. Det reducerar möjligheten att upprätthålla personlig hygien och risk finns för infektioner. Använda bindor hamnar i naturen, i vattendrag och är ett miljöproblem.

Detta orsakar ojämlikhet. Flickorna tenderar att stanna hemma under sin mens på grund av dåliga mensskydd och bristfälliga sanitetsutrymmen i skolan. I vissa fall leder det till och med till avhopp från skolan helt, vilket betyder att de inte kan gå vidare till yrkesutbildning. På lång sikt i utsatta familjer orsakar detta barnäktenskap, tidig graviditet, arbetslöshet och beroende.

Men det är möjligt att skapa förändring. En förändring i positiv riktning för hela samhället.

Vi har fått en donation på 300 menskoppar från Lunette!

Vad är en menskopp?

De menskoppar vi kommer att distribuera är av medicinskt silikon som är biokompatibelt (inte farligt i kontakt med hud eller slemhinnor). Kan steriliseras i kokande vatten och samlar inte bakterier. De används runt hela världen och är ett miljövänligt och bekvämt alternativ till bindor och tamponger.

Samma menskopp kan användas i 6-10 år. Den kan användas en hel skoldag (8-10 h). En menskopp kan ge en flicka 40 dagar i skolan.

Men de menskoppar vi fått donerade behöver fraktas till Tanzania vilket medför en kostnad på 250 € med DHL.

Dessutom är det inte tillräckligt att bara dela ut menskoppar och instruera hur de används.

NIHEP behöver jobba med tabun, missuppfattningar och ändra attityderna genom kommunikation. Hur gör de detta?

Steg 1 Upplysning bör ske på alla nivåer innan och i samband med utdelning – till föräldrar, lärare, socialarbetare, beslutsfattare på alla nivåer i samhället.

Steg 2 Förse flickor och kvinnor med menskoppar, instruktioner och sedan uppföljning

Steg 3 Sessioner om pubertet, reproduktiv hälsa, menstruation och jämställdhet. Viktigt att även inkludera pojkar och män men separat.

Steg 4 Skapa plattform för kommunikation och diskussioner om kvinnors rättigheter.

Vi behöver ännu medel för NIHEPs personal som ska ge information. Det är tidskrävande och viktigt att det görs på rätt sätt. The Cup Foundation, Sverige, som har många års erfarenhet av detta arbete i Kenya har utvecklat en metodologi och de har bjudit oss och NIHEP på workshops inför informations-sessionerna.

“When we know that millions of people across the world don’t have access to menstrual hygiene products because they can’t afford it or are too ashamed to talk about it, we are outraged. Because it is possible to stop!” -Lunette

Stort tack till Lunette för donationen och till The Cup Foundation för workshops i tränings-metodologi.

Notera! Finska företaget Lunette är världskänt och de har genomfört projekt tillsammans med bl.a hjälporganisationen FIDA och klädföretaget Monki.

På bilden: Volontärerna Hugo, Adeline och Gethu pratar om pubertet till elever i Sahwa Primary School.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *