1. Stöder till utbildning och utbildar

I Tanzania är grundskolans första stadie gratis men de som inte har råd att skaffa skoluniform, skor, skolväska och textböcker till sina barn kan inte heller sända dem till skola. Det är där vi börjar och det var där vi startade 2011. Tillsammans med Ni Hekima Pekee (NIHEP) har vi utvecklat ett skolstödsprogram och ett livshanteringsprogram för flickor/unga kvinnor. NIHEPs personal drar också ett program för inkomstgenerering och ett program för gott föräldraskap. Inom programmen utbildas mentorer som sedan ska kunna dra sina egna grupper.   

”I programmet för gott föräldraskap pratar vi också om ämnen som tas upp i flickornas livshanteringsprogram och de problem som de delar med sig av. Detta är extremt viktigt eftersom ansvaret inte ska ligga enbart på flickorna själva.”

 
– Onesmo Kajuna, NIHEP
Onesmo Kajuna tillsammans med studerande från Novia i fundraising evenemang. Mwanza, 2016. 

2. Investerar i samhällsbaserade projekt och partnerskap

Vi anser att de lokalt baserade organisationerna är de bästa att jobba med utvecklingsarbete. Därför samarbetar vi med NIHEP. De i sin tur samarbetar lokalt i olika nätverk av organisationer, myndigheter och institutioner. De är de som vet bäst om sitt samhälle och kan identifiera behov och åtgärder.

Ingen vill vara beroende av välgörenhet. Våra stödmottagare vill överleva av egen kraft. NIHEP vill bli oberoende och kunna arbeta för egna medel utan hjälp utifrån. Mwembe stöder dem med finansiering och utveckling av arbetet tills de kan bli självgående med medel från närsamhället i form av sponsring eller socialt entreprenörskap.

3. Inspirerar till positiv förändring

Positiv förändring sker hela tiden runt om i världen men det är sällan vi ser det i nyhetsrapporteringar. Vi vill inspirera och uppmuntra lokala innovatörer och framtida ledare i deras arbete i Mwanza. Vi vill komma bort från offertänk – alla har en värdighet och rätt till värdigt liv – och därför fokuserar vi på potential. 

Samtidigt vill vi inspirera till ett globalt ansvar.  De stora sociala utmaningarna i världen kan inte lösas av en organisation, ett företag eller en individ ensam. Vi tror på samarbete och på ett ekosystem av organisationer, entreprenörer och enskilda individer för mer jämlika samhällen. 

4. Skapar hållbarhet genom förebyggande

Vi tror på ett arbete som går mera på djupet och inte baserar sig på antal och siffror. NIHEP jobbar med alla sektorer, med barnen, med vårdnadshavare, med lärare, socialarbetare, polisen, hälso representanter och andra betydelsefulla aktörer i samhället. Det är ett långsiktigt arbete och allt är sammanbundet vilket gör att det inte räcker att bara jobba på en nivå.

5. Banar väg ut ur extrem fattigdom

Det finns familjer som lever i extrem fattigdom, utan basförnödenheter och i ständig brist på mat, vilket i vissa fall lett till kraftig undernäring. Under sådana förhållanden är det svårt  att ha hopp om en ljusare framtid och för barnen svårt att koncentrera sig på skola. Genom tillgång till akut hälsovård och genom ett startpaket kan de fokusera på att hitta vägar till försörjning, att hitta sin potential. 

Startpaketet består av basvaror, material till hushållet, madrasser och sängkläder. Läs hur du donerar ett paket →,  eller se andra sätt du kan engagera dig → 

”Världens länder har genom de globala målen fastställt ambitionen att den extrema fattigdomen ska vara avskaffad till år 2030 (mål 1.1). Genom målen fastslogs också att alla människor har samma rättigheter och att ingen därför ska lämnas utanför eller glömmas bort. Barn utgör nästan en tredjedel av befolkningen i världen, men över hälften av de människor som lever i extrem fattigdom.”

- UNICEF

VÅRT TEAM

LENA JOHANSSON

Grundare | Ordförande

Kulturantropolog

JULIA ÅMAN

Viceordförande

Scenkonstnär

MARTINA ERIKSSON

Sekreterare

Socionom

ERIKA SILANDER

Kassör

Formgivare

JENNY JOHANSSON

Styrelsemedlem

Restaurangservice

JOAKIM ERIKSSON

Styrelsemedlem

Företagsekonom


ADELINE LJUNG

Styrelsemedlem                                                                    Studerande

NINA STUBB

Suppleant

MA i Internationell rätt

PETER EDÉN

Suppleant

Geolog

MARIA NORRLIN-ASPLUND

Marknadsföring

www.celma.fi

JONAS JOHANSSON

Digital designer

Adress: Majorsvägen 56, 65100, Malax | FO-nummer: 2367088-3 | Insamlingstillstånd, Finland: RA/2020/1285

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på sociala medier