Osynligt blir synligt

Jag har varit med under några av samtalen med föräldrar vars barn stöds till skola av NIHEP och holländska SKKB. Problemet är att barnen inte kommer till skolan. Det är oerhört svårt att bryta tankemönster bland många som lever i fattigdom och att få dem att förstå vikten av utbildning, att deras barn får en chans till ett bättre liv. 
Det positiva som händer under samtalen är att de blir synliga och uppmärksammade. Deras situation blir synlig även för dem själva och manar till nya tankar. Kajuna, som för samtalen, leder dem genom frågor att inse vikten av utbildning. Han kritiserar inte, fördömer inte.En av mammorna har det mycket svårt ekonomiskt och för några månader sedan upptäckte NIHEP vid hembesök att det minsta barnet på 1 år var kraftigt undernärt och behövde akut vård. Mamman och barnet kopplades sedan till ett program på Forever Angels baby home för näringstillskott och för kunskap om billig näringsriktig kost. Nu mår de bra. Hon lovade under samtalet att skicka sin äldsta flicka till skolan härefter.
På bilden nedan “Toni” som miste sina föräldrar i aids när han var två år. Han har växt upp med sin mormor som nu har sviktande hälsa.  Hon kom till kontoret häromdagen och uttryckte oro för Toni. Han går hemifrån på morgonen med skolväska och skoluniform men går inte till skolan. Han lyssnar inte på henne. Men den här dagen är han i skolan och Kajuna skickar efter honom för att få en uppfattning om pojken och berätta om varför det är viktigt med skola. Här skriver Toni sitt namn och lite om sig själv. Mormor kallar han för mamma.
Igen inser jag hur viktiga NIHEP är för dessa människor som lever mitt  i samhället men ändå på utsidan. 

/Lena

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *