Utmaningar & Lösningar

Måndagsmötet har hållits i vanlig ordning och diskussioner var långa och givande. Första ämnet var Tusome-programmet där Gethu har träffat lärare och socialarbetare och på fredag kallade hon de föräldrar till möte vars barn varit frånvarande från programmet eller inte går framåt som väntat. Nio föräldrar kom, vilket var över förväntan.

Från måndagens möte, fr.v Gethu, Amalath och Kajuna                                       Foto: Lena Johansson

Sammanfattning av mötet i form av problem och lösningar:

  • Socialarbetarna i Lwanhima Ward har fått skolning av NIHEP men många är ännu oklara med sin roll och rapporterar inte alltid missförhållanden. Barnen får inte den uppmärksamhet och basvård de behöver i alla familjer och i vissa fall förekommer fysisk bestraffning. Socioekonomiska situationen i familjerna är i många fall svår med undernäring, inga sovunderlag, än mindre kuddar, sängkläder eller myggnät.

> Ytterligare skolning hålls om vikten av att rapportera och om socialarbetarens roll

  • Föräldrarna behöver få möjlighet att lära sig läsa och skriva för att kunna stöda barnen och skolan kan ge utrymme för detta

> Finansiering för lärare och programplanering

  • Föräldrarna behöver stärkas i sin föräldraroll 

För det ska nu planeras en testgrupp där man samtalar om barnen och deras behov med en NIHEP representant med från start och en förälder som blir ansvarig och sammankallare. 
Fortsatta samtal med föräldrarna där man frågar upp deras bakgrund och deras tankar om barnen och skola. Parallellt förs samtal med lärarna. 


Amalath skulle på onsdag haft en session med gruppen skolflickor i Wasiliana men skolan meddelade att flickorna har stödundervisning inför slutproven och inte kan närvara. Beslöts att ha ett avbrott i sessionerna nu på grund av att slutprov hålls i november och från december fram till mitten av januari är det lov. 


Under tiden förbereds vårterminens fortsättning på teman säkerhet och på preventiv-rådgivning och rättigheter; föreläsare söks inom respektive område och skriftligt material skaffas.
Sessionerna med flickor som droppat av skolan fortsätter varje fredag och ny fotboll av god kvalitet införskaffas om vi lyckas få medel.

Biblioteket ska vara klart före utgången av november. Ännu har jag inte varit ut till Rwanhima men på onsdag blir det av. Ett besök till Sahwa skola innebär en 20 min daladala ride  (lokal minibuss) och i Buhongwa byte till tuktuk  15 min till Sahwa centrum.

/Lena

På bilden en typisk ”by the road” bild med daladalas, bodaboda (motorcykeltaxi) och mkokoteni (kärror för transport av varor) Bilden lånad från Tereses och Josefines blogg, som var volontärer  för NIHEP 2016  http://tereseochjosefine.blogspot.com/2016/ 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *