Vision om en jämställd värld

Varför jämställdhet spelar roll Jämställdhet och lika rättigheter för män och kvinnor är en nödvändighet för en fredlig, välmående och hållbar värld. Varje individ, oberoende av kön, oberoende av var man är född, ska ha lika rättigheter, lika villkor och lika möjligheter att själva forma sina liv. Om kvinnors förmågor och initiativkraft tas tillvara leder det …

Vision om en jämställd värld Läs mer »

Låt oss få slut på stigma och skam kring mens!

I Tanzania missar 48 % av flickorna skolan under sin mensperiod. Mensperioderna påverkar flickors och kvinnors aktivitet och mobilitet. Kan du föreställa dig att också bli diskriminerad och trakasserad bara för att du har mens? Tyvärr händer detta i många delar av världen. På grund av fattigdom och brist på tillgång till bindor och tamponger …

Låt oss få slut på stigma och skam kring mens! Läs mer »

Att bygga en strategi

På NIHEPs måndagsmöte i veckan diskuterades organisationens mission, vision och kärnvärden. En strategisk plan behövs, både för det egna arbetets skull och för att söka lokal finansiering. Termerna gicks igenom en i gången och vi funderade över vad de egentligen betyder. Detta är också en del av skolning av de nya i teamet, Gethu, programansvarig …

Att bygga en strategi Läs mer »

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Detta står skrivet i FNs barnkonvention. Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.Barn har rätt till skola, till hälsa, till lek, vila och fritid. Oberoende var i världen barnet föds.Vi vet alla att att det inte är så i verkligheten.Tanzania är ett fredligt land och har aldrig skakats av inbördes krig …

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Läs mer »

Förändring genom företagande

En del av NIHEPs fotbollsflickor och deltagare i livshanteringsprogrammet Wasiliana har fått t-tröjor donerade av Vasa Juniorcup, Finland, tillsammans med NIHEPs personal. I Tanzania avslutar många flickor skolan redan på lågstadienivå. och och 1 av 3 avslutar på grund av äktenskap innan de är 18 år. Uppskattningsvis avslutar 8000 flickor per år sin skolgång på grund av …

Förändring genom företagande Läs mer »