Vad vår partner NIHEP gör/1

Jukum Letu (It is our responsibility) Jukum Letu handlar om gott föräldraskap och barnskydd. Det är det nyaste programmet men har pågått i hela två år. Gethu Edwards, kunnig och mångårig socialarbetare hos NIHEP, är ansvarig för programmet. ”We find the parents where they gather and form support groups. Using the support groups as a …

Vad vår partner NIHEP gör/1 Läs mer »

Att bygga en strategi

På NIHEPs måndagsmöte i veckan diskuterades organisationens mission, vision och kärnvärden. En strategisk plan behövs, både för det egna arbetets skull och för att söka lokal finansiering. Termerna gicks igenom en i gången och vi funderade över vad de egentligen betyder. Detta är också en del av skolning av de nya i teamet, Gethu, programansvarig …

Att bygga en strategi Läs mer »

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Detta står skrivet i FNs barnkonvention. Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.Barn har rätt till skola, till hälsa, till lek, vila och fritid. Oberoende var i världen barnet föds.Vi vet alla att att det inte är så i verkligheten.Tanzania är ett fredligt land och har aldrig skakats av inbördes krig …

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Läs mer »

Förändring genom företagande

En del av NIHEPs fotbollsflickor och deltagare i livshanteringsprogrammet Wasiliana har fått t-tröjor donerade av Vasa Juniorcup, Finland, tillsammans med NIHEPs personal. I Tanzania avslutar många flickor skolan redan på lågstadienivå. och och 1 av 3 avslutar på grund av äktenskap innan de är 18 år. Uppskattningsvis avslutar 8000 flickor per år sin skolgång på grund av …

Förändring genom företagande Läs mer »

Mycket har hänt på 10 år!

2020 firade vi vårt 10-års jubileum Mwembe inledde sin verksamhet november 2010 med en rock-konsert på Kulturskafferiet Ritz i Vasa. Vi sänder en tacksam tanke till Solid Faces, Tasty Daze, Ann-Katrin Berg med band för deras medverkan och till Ritz för gott samarbete. Varmt tack till Erik Sjöholm och Tamara Gonzalez för musik och vår …

Mycket har hänt på 10 år! Läs mer »

Utmaningar & Lösningar

Måndagsmötet har hållits i vanlig ordning och diskussioner var långa och givande. Första ämnet var Tusome-programmet där Gethu har träffat lärare och socialarbetare och på fredag kallade hon de föräldrar till möte vars barn varit frånvarande från programmet eller inte går framåt som väntat. Nio föräldrar kom, vilket var över förväntan. Sammanfattning av mötet i form …

Utmaningar & Lösningar Läs mer »

Var står vi? Hur går vi vidare?

Jag är nu i Mwanza för 1,5 månader i egenskap av Mwembes ordförande och koordinator för Mwanza Street Project. Obs! Som frivillig och utan betalning! Jag kommer att göra regelbundna uppdateringar på bloggen för att våra sponsorer och supportrar kan få en bild av aktiviteterna, hur arbetet görs och var vi står idag. NIHEPs personal är …

Var står vi? Hur går vi vidare? Läs mer »