HIV danger zones

In Tanzania an alarming number of 72 girls/per day get infected by HIV (Source: Ministry of Work Youth and Employment). There are 25 regions in Tanzania and Mwanza is classified as 4 according to rates of infection. The classes go from 0-11 with 1 as the highest rate. This means Mwanza is a high risk …

HIV danger zones Read More »

Utmaningar & Lösningar

Måndagsmötet har hållits i vanlig ordning och diskussioner var långa och givande. Första ämnet var Tusome-programmet där Gethu har träffat lärare och socialarbetare och på fredag kallade hon de föräldrar till möte vars barn varit frånvarande från programmet eller inte går framåt som väntat. Nio föräldrar kom, vilket var över förväntan. Sammanfattning av mötet i form …

Utmaningar & Lösningar Read More »

Var står vi? Hur går vi vidare?

Jag är nu i Mwanza för 1,5 månader i egenskap av Mwembes ordförande och koordinator för Mwanza Street Project. Obs! Som frivillig och utan betalning! Jag kommer att göra regelbundna uppdateringar på bloggen för att våra sponsorer och supportrar kan få en bild av aktiviteterna, hur arbetet görs och var vi står idag. NIHEPs personal är …

Var står vi? Hur går vi vidare? Read More »

Genom samarbete mot hållbara lösningar

Under arbetet med de 40 barn som NIHEP och SKKB (Netherländerna) stöder i Sahwa Primary School framkom tidigare i år att skolans vattentankar var sönder och det fanns inte medel att reparera dem. Fler än 1650 elever och 32 lärare hade inte tillgång till vatten under skoltid. En av NIHEPs volontärer från Finland, Anni Pihlaja, …

Genom samarbete mot hållbara lösningar Read More »