Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Detta står skrivet i FNs barnkonvention. Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.
Barn har rätt till skola, till hälsa, till lek, vila och fritid. Oberoende var i världen barnet föds.
Vi vet alla att att det inte är så i verkligheten.
Tanzania är ett fredligt land och har aldrig skakats av inbördes krig eller konflikter. Men det är ett av världens fattigaste länder.
Fattigdom är inte bara brist på pengar. Om du lever i fattigdom i Tanzania innebär det att du inte har tillgång till mat, till rent vatten, hälso- och sjukvård, till skola, till tryggt boende. Fattigdom tar ifrån dig din hälsa, din möjlighet till utbildning, ditt självförtroende men framför allt din värdighet.
Många barn som lever i i fattigdom i Tanzania tvingas arbeta, ofta i riskfyllda miljöer. De är även mer oskyddade från våldshandlingar, speciellt flickor. Barn som inte får gå i skola riskerar att stanna kvar i fattigdom och fastna i en negativ spiral som det blir svårt att ta sig ur och fattigdomen går vidare från generation till generation.

Det finns lösningar – tillgång till skola genom samhällsbaserat stöd
Staten Tanzania och lokala myndigheter klarar inte av att täcka behovet av stödåtgärder. Därför är organisationer som Ni Hekima Pekee Organisation (NIHEP) och andra samhällsbaserade organisationer (Community Based Organizations) så oerhört viktiga. Onesmo Kajuna noterade år 2010 det höga antalet ”day street children” i utsatta bostadsområden i Mwanza- barn som inte går i skolan men bor hos någon vuxen som kan vara ensamförälder, far-, morförälder eller annan släkting. Han grundade NIHEP i Tanzania och undertecknad grundade Mwembe r.f. i Finland. Mwembes huvudsakliga uppgift är att samla in medel till verksamheten.
Vi inleder med att ge skolutrustningar till de barn vars föräldrar inte har råd att köpa skor, skoluniform, skolväska, texthäften och penn-set. Utrustningen delas ut via stadsdelskontoret till barnen med vårdnadshavare och NIHEP närvarande.

Tack vare stöd från våra sponsorer genom åren har organisationen kunnat sända 800 barn till skola 2011-2021 och nått 1200 i uppsökande verksamhet.
NIHEP införskaffar skolutrustningen och stöder på så så sätt lokala skomakare, skräddare och bokhandlare.
Efter skolstart går NIHEP över till familjen och ser vilka stödbehov där finns. Barnens skolgång följs upp tillsammans med vårdnadshavarna. Viktigt är att inte ta bort initiativet och ansvaret från dem.
Stödet bör börja från gräsrötterna. Fattigdom och utsatthet befäster och förstärker sociala och ekonomiska ojämlikheter och för att bekämpa dem behöver vi bekämpa barns fattigdom.

I nästa blogguppdatering kommer jag att berätta om Zabibu och hur NIHEPs stöd gav hela hennes familj kraft och inspiration.

Foto från skolgård vid Tambukareli Primary i Mwanza 2014/ Ria Bäckström

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *