UTBILDNINGSSTÖD

Enligt en rapport från Unicef 2016 lever 74% av barnen i Tanzania i fattigdom. Föräldraldralöshet, splittrade familjer och fattigdom är vanligaste orsakerna till att barn inte går i skola. NIHEP noterade år 2011 ett högt antal barn som inte går i skola i Butimba stadsdel i Mwanza och det var orsaken till att vi startade vår verksamhet. Vårt gemensamma mål är att inkludera dessa barn i skola och verksamheten expanderade år 2016 till Lwanhima, Mwanza. Statliga skolor är avgiftsfria men många vårdnadshavare har inte råd att köpa den obligatoriska skolutrustningen. NIHEP registrerar barn som inte går i skola och köper med hjälp av våra insamlade medel in skolutrustningar som sedan ges ut i lokala administrationens kontor. NIHEP gör också uppföljning av behov av stödundervisning, men med betoning på vårdnadshavarens ansvar och fortsatt kontakt med skolan. Samtidigt som NIHEP stöder med skolmaterial sprids upplysning om betydelsen av utbildning.

FÖRÄLDRASTÖD

Långsiktigt mål är att föräldrarna/ vårdnadshavarna ska bli självförsörjande. När barnen registreras för skola ser man samtidigt över eventuella andra behov i familjen. Några av familjerna lever under svåra livsvillkor. Bidragande faktorer kan vara sjukdom, äktenskapsproblem eller alkoholmissbruk. Dessa barn är i hög risk att välja ett liv på gatan och därför är föräldrastödet ett viktigt förebyggande arbete.

Föräldrastödet innebär att vårdnadshavarna, de flesta av dem ensamstående mammor men även far- eller morföräldrar, indelas i grupper enligt intressen och idéer för inkomst-generering och där de också kan stöda varandra.  Det viktiga är att de äger sitt projekt och att det utgår från deras behov och idéer hur de kan försörja sig.

NIHEP drar föräldragrupper sedan start 2016 där man bland annat pratar om positivt föräldraskap och företagande under handledning av NIHEP’s fältarbetare.

LIVSHANTERINGSPROGRAM

Flickor och unga kvinnor utan formell utbildning är i hög risk för tidigt giftermål, tidig graviditet och HIV. Många hoppar av skolan redan innan de gått ut Primary School och få fortsätter till Secondary School. Forskning har visat att livshanteringsprogram behövs för att stärka flickor både i och utanför skola och tillsammans med NIHEP startade vi ett Life Skills Program i Lwanhima. Programmet ska stärka flickornas självförtroende, självkänsla och även ge upplysning om kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Gruppens namn är Wasiliana som betyder kommunikation och är öppen för alla intresserade men riktas speciellt till dem som hoppat av skolan. Målet är att dessa ska motiveras till fortsatt skolgång eller hitta andra alternativ. Praktiska färdigheter och fysisk aktivitet som fotboll och netball ingår i programmet.

STARTPAKET

Det finns familjer som lever i extrem fattigdom, utan basförnödenheter som madrasser, sängkläder, husgeråd, myggnät och i ständig brist på mat. Under sådana förhållanden är det för barnen svårt att koncentrera sig på skola och för vårdnadshavare att komma upp med idéer på inkomstbringande aktiviteter. Vi har noterat att genom att bistå med startpaket till de mest utsatta kan de fokusera på att hitta vägar till försörjning. Startpaketet består av basråvaror, material till hushållet, madrasser och sängkläder.

VÅRT TEAM

LENA JOHANSSON

Grundare | Ordförande

Kulturantropolog

JULIA ÅMAN

Viceordförande

Egenföretagande scenkonstnär

JENNY JOHANSSON

Sekreterare

Hotell- och restaurangarbetare

ERIKA SILANDER

Styrelsemedlem

Formgivare

MARTINA ERIKSSON

Styrelsemedlem

Socionom

JOAKIM ERIKSSON

Styrelsemedlem

Studerar företagsekonomi

NINA STUBB

Suppleant

Master i internationell rätt

PETER EDÉN

Suppleant

Geolog

MARIA NORRLIN-ASPLUND

Marknadsföring

www.celma.fi

JONAS JOHANSSON

Digital designer

Följ oss på sociala medier

© 2021 Mwembe r.f. | Alla rättigheter reserverade

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på sociala medier