Vad vår partner NIHEP gör/1

Jukum Letu (It is our responsibility)

Jukum Letu handlar om gott föräldraskap och barnskydd. Det är det nyaste programmet men har pågått i hela två år. Gethu Edwards, kunnig och mångårig socialarbetare hos NIHEP, är ansvarig för programmet.

”We find the parents where they gather and form support groups. Using the support groups as a platform to send out the message” -Kajuna

Men först informeras lokala administrationen om träffarna. Föräldrar kan även registrera sig till stadsdelens chairman för att delta och då informeras NIHEP om detta.

NIHEP har utarbetat ett frågeformulär som främst har olika frågor om våld, vad är synen på våld, förekommer våld i samhället, hur reagera om man blir vittne till våld mot barn? Detta bara några av frågorna som diskuteras. Om du ser ett barn som blir utsatt för fysiskt våld då vill du göra något för att stoppa det. Vad gör du? I grupperna diskuteras olika former av våld som örfilar, slag, sparkar, bränning, psykisk misshandel och försummelse. Information ges om vart man kan anmäla då man misstänker att det förekommer våld mot barn.

Ingen pekas ut men det kan finnas de som personligen tar till sig informationen. Enligt lokala administrationen och socialkontoret är behovet av barnskydd i just Lwanhima stort och därför fokuserar man här på just ämnet våld. I andra närområden fokuseras på gott föräldraskap.

Planen är att nå så många föräldrar som möjligt. Om Vi/NIHEP når 25 föräldrar, som har 4 barn vardera -då når vi 100. En familj når en annan familj – vi når 50 familjer och 200 barn…och så vidare.

Programmet har haft ett avbrott de senaste månaderna då vi inte haft tillräckliga medel för att betala personalen. Men nu är det igång igen.

En utvärdering av programmet körs också genom

  • Datainsamling, namn på deltagare, hur många barn som nås och vilka åldersgrupper.
  • Antal rapporterade fall
  • Har antalet inkomna anmälninga minskat eller ökat
  • Om högre så har meddelandet gått fram
    • Nytt frågeformulär för att se om något förändrats

Ingen vill att ett barn ska bli slaget, bränt eller sparkat. Ingen vill att barn ska fara illa. Därför är detta program så oerhört viktigt!

Notera: Vi tar inga foton från Jukum Letu, av integritetsskydd. Arkivbild från Parents Saturday i juli 2017 som arrangerades av NIHEP.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *