VOLONTÄR

2019-2020 behöver NIHEP volontärer till Mwanza! Du kan välja att stanna från 3 månader upp till 1 år. Allt från studerande till pensionärer välkomna! Viktigast är engagemang.

DONATIONER

ENGÅNGSDONATION

Skänk valfritt belopp! Märk inbetalningen om du vill ge till specifikt ändamål som

  • Skolstöd (värde: 35 €)
  • Föräldrastöd
  • Livshantering
  • Startpaket

Konto: FI 32 4958 0010 1430 59

MÅNADSGIVARE

Du kan bli månadsgivare med valfritt belopp

Vid inbetalning: Fyll i meddelanderutan med email-adress! Alla medlemmar och sponsorer får vårt nyhetsblad.

Konto: FI06 4958 0010 1430 42

Du kan även starta en egen insamling eller ordna ett evenemang till förmån för Mwembe. Kontakta oss så ger vi mer information och även handledning om det behövs.