Förändring genom företagande

…sömnad, livshantering och fotboll

En del av NIHEPs fotbollsflickor och deltagare i livshanteringsprogrammet Wasiliana har fått t-tröjor donerade av Vasa Juniorcup, Finland, tillsammans med NIHEPs personal.

I Tanzania avslutar många flickor skolan redan på lågstadienivå. och och 1 av 3 avslutar på grund av äktenskap innan de är 18 år. Uppskattningsvis avslutar 8000 flickor per år sin skolgång på grund av graviditet. NIHEP inledde år 2016 ett program för förebyggande livshanteringsprogram bland flickor och unga kvinnor i Sahwa stadsdel i Mwanza. och upptäckte att det finns behov av alternativ till utbildning. Alla de som hoppat av skolan kan inte återintegreras av olika orsaker och för dem behöver vi hitta alternativ.

Som många av er vet är vår största satsning någonsin nu på gång, Education & Innovation Center – Entrepreneurship Training for Young Women. Verksamheten inleddes i september 2020 med fem flickor som får sömnadsutbildning tack vare sponsorering av Vasa Svenska Kvinnoklubb, privatsponsor och lokala företag i Mwanza. Nu är planen att utöka till 15 platser och för det söks nu finansiering. Utrymme finns men nästa årshyra ska betalas från augusti.

Centret ska bli ett självförsörjande socialt entreprenörskap med egen produktion av varor för försäljning.När tillräckliga kunskaper erhållits, troligen efter 6 månader, tillverkar eleverna produkter för försäljning, vilket skall göra programmet hållbart ekonomiskt. Första produkt blir skoluniformer. Men efter det ska flickorna själva kunna föra fram idéer om vad de vill producera och eventuellt för egen design. Flickorna deltar även i NIHEPs livshanteringsprogram för flickor och unga kvinnor med innehåll som upplysning om reproduktiv hälsa, självkänsla och kvinnors rättigheter.

NIHEPs bokförare har tillsammans med Onesmo Kajuna gjort upp en affärsplan för centret.

I budgeten ingår bl.a

  • Information om centret ges till wardkontoren, socialbyråer och andra intressenter vid ett gemensamt tillfälle.
  • Två tredjedelar av deltagarna betalar avgift
  • En lärare för sy-ubildning
  • En timanställd mentor inom företagande samt NIHEPs livshanteringsprogram
  • En deltidsanställd koordinator (NIHEP personal)
  • En deltidsanställd ekonom (NIHEP personal)
  • Anskaffning av symaskiner och annat
  • Material
  • Internet, kommunikation och övrig administration

Start av sociala entreprenörskap har visat sig vara betydande komponenter i arbetet för positiv social förändring. Många lokalt drivna CBOs (Community Based Organisation) som är stöttepelare i socialt arbete i Tanzania, finansierar sin verksamhet med inkomstbringande aktiviteter. Det kan vara trädgårdsodling, tillverkning av produkter för försäljning, småskaligt jordbruk, skolor med en del betalande elever och en del stödda.

Nu jobbar vi hårt på att den här verksamheten ska få sponsorering!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *