Var står vi? Hur går vi vidare?

Jag är nu i Mwanza för 1,5 månader i egenskap av Mwembes ordförande och koordinator för Mwanza Street Project. Obs! Som frivillig och utan betalning! Jag kommer att göra regelbundna uppdateringar på bloggen för att våra sponsorer och supportrar kan få en bild av aktiviteterna, hur arbetet görs och var vi står idag. NIHEPs personal är Getruda Edwards, socialarbetare i fält, Amalath Ismail, programansvarig socialarbetare, en bokförare som jobbar några timmar i veckan och förstås Onesmo Kajuna, verksamhetsledare. 

 Amalath och Getu i NIHEPs kontor. Bilden från tidigare i år.  

Under min vistelse ska vi göra en screening över vilka är våra nästa steg och vilka resurser behöver vi framledes, både personliga resurser och finansiella; vi behöver en klar, gemensam verksamhetsplan och budget. 
NHEP är med i många lokala nätverk för socialt arbete och barnskydd. Ett av nätverken är Community Participatory (COP) som jobbar med metoder för inkludering och samhällsengagemang. NIHEP är också med i Nutrition Councelling Committee som är statligt. De jobbar med kapacitetsbyggande, upplysning och hur närsamhället kan investera och jobba för att öka medvetenheten om och för tillgång till näringsrik kost. En aktivitet som kommittén ska satsa på är hemträdgårdar och hemodling. Kajuna har informerat om permakultur och dess fördelar i kommittén vilket har väckt ett intresse. Det blir en av våra framtidssatsningar, via hemträdgårdar, via odling i skolor för deras behov.

Kajuna och Getu på hembesök i Lwanhima 

Tusome-programmet, nytillskott vad gäller aktiviteter, kommer att pågå till utgången av mars (6 månader). Det är för de elever i standard 2 (åk 2) som inte kan läsa eller skriva. Månatlig uppföljning görs och det har konstaterats att en del inte går framåt som väntat. Getu kommer denna vecka att göra uppföljning med ansvariga lärare om närvaro och framsteg. De som varit mer än tre gånger frånvarande senaste veckor rapporteras till lokala socialarbetaren och hon kontaktar familjen för att ta reda på orsaker till frånvaron.  Sedan rapporterar socialarbetaren till NIHEP. 
Fattigdom och utsatthet är något som går vidare från generation till generation och det gäller att bryta den cykeln. Om föräldrarna inte stöder sina barn till utbildning, om de inte skickar barnen till skolan för Tusome då måste någon gripa in och upplysa föräldrarna och motivera barnen. Ofta kan inte föräldrarna heller läsa eller skriva. Vissa har telefoner, vissa inte och att då meddela sig till lärarna är inte heller lätt. 


Vid hembesöken har noterats flera fall av undernäring och Kajuna säger att de räddat liv i vissa fall. Hembesök är ett tidskrävande arbete och igår sades det också att bara ett hembesök per dag rekommenderas för det tar en enorm energi och koncentration av de som jobbar och de ska även journalföras. 
Jag berättade i mötet om vilka stödsummor vi rör oss med och hur vi jobbar i Mwembe. Vi har 2017 haft intäkter på 3 400 € i jämförelse med våra inledande år då omsättningen var 8-10 000 €. NIHEPs månatliga kostnader uppgår till 780 €. Som exempel på utgiftsposter är hyra 40 €/månad, lön till Kajuna 250 €, lön till socialarbetare 150 € och fältarbetare 100 € men där ingår även transportkostnader, materialkostnader, hembesök, föräldrastöd och övrig administration. 
Jag insåg i går hur oerhört stort arbete NIHEP gör och med vilket engagemang, samt att de fått ytterligare struktur på arbetet. Jag insåg också att vi i Mwembe inte kan ge upp vårt stöd. Detta år har NIHEP haft projektpengar och kunnat jobba med säkrare ekonomi och haft full sysselsättning men nu är det projektet över. I korthet, vad vi i Mwembe måste fokusera på är att öka intäkterna, utöka antalet månatliga sponsorer och söka projektbidrag. Det är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta vårt angelägna arbete! We will do it!

Denna vecka gör Getu en uppföljning av Tusome och Amalath ska ha en session med Wasiliana flickgrupp där de ska följa upp deras framtidsplaner och drömmar, hur de ska nå dit och vad som krävs. Flickorna har fått information om de många alternativ som finns utöver de som de traditionellt känner till och nu är det större variation i framtidsvalen. Andra temat är säkerhet och hur de kommunicerar otrygghet, vem de ska kontakta vid vilka tillfällen. Nästa steg är att hitta lämplig representant för polisen som kan ge information.    

Sådana kan vyerna vara under out-of-office-work-hours ?  och på fritiden! Mwanza är väl värt ett besök. Fick höra att en krokodil synts på stranden tidigare under dagen.
Färska bilder utlovas till nästa blogg och mer aktuell rapportering.
Vi hörs!
Baadaye
//Lena

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *