• Bli volontär •

Driv förändring för kommande generationer i Mwanza

NIHEP är en Community Based Organization (CBO) som arbetar vi för förbättrade villkor för barn och deras vårdnadshavare i närsamhället i samarbete med socialvård, hälsovård och skola. Organisationen är liten med en personalstyrka på tre personer som jobbar heltid – en verksamhetsledare, en programansvarig socialarbetare och en fältarbetare. Periodvis anlitar NIHEP även lokala volontärer och studerande.

Mwembe r.f.
Vår roll i samarbetet med Ni Hekima Pekee Organization (NIHEP) i Mwanza, Tanzania är att samla in medel för verksamheten, utbyta idéer och förmedla volontärer till NIHEP.

Terese, socionomstuderande

Detta förväntar vi oss av dig

Vi vill helst att DU är minst 23 år, men det är inget absolut krav.
• studerar inom sociala eller pedagogiska området eller inom områden som samhällsutveckling, administration, marknadsföring eller media. I vissa fall kan även andra inriktningar tas i beaktande.
• är yrkesarbetande inom nämnda områden och vill ha ett meningsfullt sabbatsår är även välkommen.
• kan stanna som volontär minst i 2 månader men vi rekommenderar 3 månader eller längre.
• ser positivt på tillvaron och har lätt att samarbeta med människor av annan kulturell bakgrund.
• är initiativrik och självgående samtidigt som du är en teamplayer.
• räds inte utmaningar och är lösningsinriktad.
• pratar engelska på en god nivå.
• delar Mwembes värdegrund och behandlar alla med respekt.

Vi ser det som en merit om du har erfarenhet av att resa eller bo i länder med en lägre levnadsstandard än i Europa.

Ett meningsfullt uppdrag och ett minne för livet!

• Vi erbjuder möjlighet att verkligen påverka människors välmående och jobba i ett mycket engagerat team.
• Insikter i internationellt socialt arbete och tvärsektoriell samhällsutveckling.
• En inledande introduktion av Mwembe och våra tidigare volontärer.
• Handledning under hela vistelsen av Ni Hekima Pekees personal och vid behov via zoom från Mwembe med stor kännedom om arbetet i fält.
• En arbetserfarenhet och ett arbetsintyg (på begäran) för kommande arbetsgivare.
• Som volontär får du ett meningsfullt uppdrag och ett minne för livet!

Mer info om uppdragen → 

Vår process

”Man kommer att lära sig att anpassa sig, att vidga sina vyer och uppfattningar och få värdefull, speciellt internationell kunskap som man inte kan få genom att bara stanna i Finland.”
Johanna
Socionomsturderande
”Man fick blinka bort tårarna med jämna mellanrum när man såg hur glada barnen var för att ta emot sakerna och hur glada deras föräldrar var när de kom tillbaka till dem och visade vad de hade fått. Denhär dagen påminde oss verkligen hur lyckligt lottade vi är att vi får göra vår praktik här.”
Terese
Socionomstuderande
”...när man kommer till ett helt nytt ställe, en helt annan kultur, så hamnar man att ifrågasätta alla gamla arbetsmetoder, man måste hitta ett nytt sätt.”
Miro
Scenkonststuderande

Du söker genom att..

Skicka in ditt CV till NIHEP och ett brev där du kort presenterar dig själv och din motivation för varför du vill ställa upp som volontär. (På engelska)

nihekimapekee@gmail.com

NIHEPs information till volontärer → 

Om du har frågor innan du söker, kontakta oss på Mwembe.

info@mwembeafrica.fi

Du kan också ställa din fråga här

Adress: Majorsvägen 56, 65100, Malax | FO-nummer: 2367088-3 | Insamlingstillstånd, Finland: RA/2020/1285

”Man kommer att lära sig att anpassa sig, att vidga sina vyer och uppfattningar och få värdefull, speciellt internationell kunskap som man inte kan få genom att bara stanna i Finland.”
John Doe
Designer
”Man fick blinka bort tårarna med jämna mellanrum när man såg hur glada barnen var för att ta emot sakerna och hur glada deras föräldrar var när de kom tillbaka till dem och visade vad de hade fått. Denhär dagen påminde oss verkligen hur lyckligt lottade vi är att vi får göra vår praktik här.”
John Doe
Designer
”Barnen har haft ett otroligt tålamod med mig”
John Doe
Designer