Att bygga en strategi

På NIHEPs måndagsmöte i veckan diskuterades organisationens mission, vision och kärnvärden. En strategisk plan behövs, både för det egna arbetets skull och för att söka lokal finansiering. Termerna gicks igenom en i gången och vi funderade över vad de egentligen betyder. Detta är också en del av skolning av de nya i teamet, Gethu, programansvarig och Mlati, lokal volontär. Jämsides med detta går de en utbildning som ordnas av en annan organisation, Hakizetu, där deltagarna får ”hemläxa” att gå igenom med sina egna team. Briljant idé för att dela arbetsmetoder, idéer och föra arbetet framåt. I samarbete.

NIHEP VISION

Ett samhälle där kvinnors och barns rättigheter är tillgodosedda  och deras röster hörda både lokalt och globalt

NIHEP MISSION

Att stärka, främja och skydda barns och kvinnors rättigheter, tillgodose basbehov och göra deras röster hörda både nationellt och internationellt.

VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR?

Sagt på mötet – ”Vi ser problemen i vårt samhälle. Alla har inte tillgång till basbehov, till hälsovård eller socialvård, inte till utbildning. Vi vill hitta lösningar till detta”

Varför vill vi lösa dem? Leder oss till nästa fråga – vilka kärnvärden har vi i organisationen?

Vilket samhälle vill vi se och leva i?

VÅRA KÄRNVÄRDEN

NIHEPs kärnvärden är också Mwembes. Vi vill se ett samhälle som är rättvist för alla invånare och ger alla samma rättigheter, en röst och tillgång till social service.

  • Omtanke – känsla för andras välmående och handlingar som leder till ett rättvist samhälle
  • Partnerskap – arbeta tillsammans med andra för hållbar förändring
  • Trovärdighet – arbetet i linje med värderingar och som inte är till skada  
  • Jämlikhet – alla behandlas rättvist och med respekt och ingen diskrimineras

Nästa möte kommer att handla om VAD VI GÖR och vilka är målen.

Förutom strategier och planering fokuserar jag på att hitta sponsorer och donationer för att hålla verksamheten igång tills vi hittar stabil finansiering. Vi kommer att fortsätta planeringen av ett socialt entreprenörskap och vi hoppas nu få ihop till startkapital för att de flickor som fått sömnadsutbildning ska kunna börja producera för lokal försäljning. Ett startkapital på 4000 € behövs för att kunna komma igång för ansvarsperson, transportkostnader, sicksack- och överlockmaskin samt för inköp av material.

/Lena

På bilden: Mlati och Gethu

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *