Mycket har hänt på 10 år!

2020 firade vi vårt 10-års jubileum

Mwembe inledde sin verksamhet november 2010 med en rock-konsert på Kulturskafferiet Ritz i Vasa. Vi sänder en tacksam tanke till Solid Faces, Tasty Daze, Ann-Katrin Berg med band för deras medverkan och till Ritz för gott samarbete.

Varmt tack till Erik Sjöholm och Tamara Gonzalez för musik och vår värdefulla volontärer som delade med sig av sina intryck från Mwanza på vår jubileumsfest (bilden).

Vi firar ännu detta år för i januar 2011 kom verksamheten i Mwanza igång på allvar. Vi började med att stödja tre barn med skolutrustningar och en gatu-ungdom, Kisyeri, till yrkesutbildning. Jag har ett så starkt minne av Shidja, då 7 år,  där hon satt mitt emot mig i daladalan (lokal minibuss) på väg hem från utdelningen. Hon hade skolutrustningen i famnen och hon kunde inte sluta le. Det har gått bra för Shidja och hon deltog även i de av våra volontärer ledda dramaklubbar. Kisyeri avbröt sin yrkesutbildning, hamnade på gatan igen. Men genom vuxenstöd och många samtal med vår partner Onesmo Kajuna fick han lite rätsida på sig själv och vad han ville. Han beslöt åka till sin hemby och tillsammans med sin bror och farbror bygga hus till sig och familjen. Någon yrkesutbildning fick han inte – det går inte alltid som på räls och som man hoppas. Men om bara någon finns där som tror på en kan det bli en grogrund till positiv förändring.

Nu har NIHEP med vårt och sponsorers stöd nått 1200 barn och kunnat ge 800 barn tillgång till skola och stödundervisning, 240 utsatta familjer har nåtts, 180 föräldrar har fått materiellt eller stöd genom mentorskap, 880 flickor/unga kvinnor har nåtts genom Wasiliana livshanteringsprogram. 

Här ett utdrag ur Onesmo Kajunas hälsning för 

“On behalf of everyone from Ni Hekima Pekee, I am waving my  hand  to you as a sign of greeting, love and wishing you good anniversary celebration of 10 years, during your anniversary I have the honor  to say thank you for your resource supports which have been our springboard carrying out our organization daily operation activities to reach our goal, the support which have been touching direct the hearth of children, women and  families living under vulnerable conditions, and giving them access to their denied basic economic and social needs. 

Since Ni Hekima Pekee established 2010, Mwembe has been our main supporter, you can not mention the achievements of Ni Hekima  Pekee  without mentioning  Mwembe association , you have been mothering Ni Hekima Pekee  since its established.

You have allocated time to share and marketing our work in and out of Finland has brought valuable volunteers to NIHEP; their time, knowledge and skills brought meaningful and valuable positive impact to our daily activities also giving opportunities for our staffs and volunteers to learn from each other, create network and share experiences for the betterment of beneficiaries.”

Vi i Mwembe sänder varma tack till er som varit med oss genom dessa år och som fortfarande stöder. Stort tack också till NIHEP för att de outtröttligt jobbar vidare och engagerar sig för dem som behöver någon som ser, lyssnar och visar på möjligheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *