ENGÅNGSDONATION

Skänk valfritt belopp! Märk inbetalningen

  • Skolstöd (värde: 40 €)/ Ange referens 1135
  • Allmän donation/Ange referens 1119
  • Föräldrastöd
  • Ungdomsstöd
Konto: FI32 4958 0010 1430 59 Bic: ITELFIHH
 
Eller,

GÅVA 10 €

Räcker till 

Textböcker och penn-set för Primary School

Jämför Finland: 1 lunch eller 2 x kaffe på café

 

GÅVA 20 €

Räcker till

4 sessioner i livshanteringsprogram för flickor

Jämför Finland: 1 middag på restaurang

 

GÅVA 30 €

Räcker till

Skolutrustning (skoluniform, skolväska, skor) för Primary School

Jämför Finland:  Inköp av ny tröja. 

 

ALLMÄN DONATION

Skänk valfritt belopp! Inget är för smått!

Ange referensnummer 1119

Du kan donera så här

Bank

Konto: FI32 4958 0010 1430 59

Bic: ITELFIHH    Referens 1119

Vänligen ange email-adress för gåvobevis


Nummer: 16820

EGEN INSAMLING

Du kan även starta en egen insamling eller ordna ett evenemang till förmån för Mwembe.
Kontakta oss så ger vi mer information och även handledning om det behövs.

Adress: Majorsvägen 56, 65100, Malax | FO-nummer: 2367088-3 | Insamlingstillstånd, Finland: RA/2020/1285