ENGÅNGSDONATION

Skänk valfritt belopp! Märk inbetalningen

  • Skolstöd (värde: 40 €)/ Ange referens 1135
  • Allmän donation/Ange referens 1119
  • Föräldrastöd
  • Ungdomsstöd
Konto: FI32 4958 0010 1430 59 Bic: ITELFIHH
 
Eller,

TRÄDGÅRDSPAKET 30€

Nytt! Hunger och fattigdom hör ihop. En fjärdedel av alla barn i utvecklingsländerna är undernärda. Vi bygger som bäst upp en odling med fruktträd och trädgårdsland enligt ekologiska permakultur principer. Planen är att både barn och föräldrar i våra program ska erhålla skolning i permakulturodling.

Ge ett trädgårdspaket – fortsatt arvode till ansvarsperson, staketkonstruktion samt trädgårds-anläggning – och ge tillgång till näringsrik kost!

MATERIALPAKET 20€

Nytt! Vårt nystartade utbildningscenter inom sömnad och design – ett alternativ till utbildning för unga kvinnor behöver material för att kunna starta produktion för försäljning. Planen är att centret ska bli självförsörjande och en inkomst-genererande verksamhet för vår partner i Mwanza.

Ge ett materialpaket  – textilier, lärararvoden, tillbehör – och bidra till yrkesutbildning för en unga kvinnor!

BOKPAKET 10€

Biblioteket i anslutning till Sahwa Nursery School behöver fler böcker och då främst ungdomsböcker. Böcker är en lyxvara i Tanzania och bibliotek finns enbart i större stadscentran. Många barn har därmed inte fri tillgång till böcker.

Ge ett bokpaket och tillgång till kunskap, inspiration och drömmar!     

SKOLPAKET 40€

Vuxna personer kan drabbas av fattigdom under en period av sitt liv utan att konsekvenserna blir förödande. Men barn får sällan en andra chans till en hälsosam start i livet eller till grundutbildning, därför leder fattigdom under barndomen många gånger till fattigdom även i vuxen ålder. Utbildning är lösning till att bryta cykeln av fattigdom.

Ge ett skolpaket – skoluniform, skor, skolväska, texthäften och penn-set – och ett barn kan få utbildning!

SOVPAKET 50€

Det finns familjer i som lever i extrem fattigdom, utan basförnödenheter som madrasser, sängkläder, husgeråd och myggnät. Under sådana förhållanden är det för barnen svårt att koncentrera sig på skola och för vårdnadshavare att komma upp med idéer på inkomstbringande aktiviteter. Många barn sover på tunna mattor på jordgolv. 

Ge ett sovpaket  – madrass, dyna, lakan, myggnät – och ett barn kan sova gott!  

ENGÅNGSDONATION

Skänk valfritt belopp! Märk inbetalningen

  • Allmän donation/Ange referens 1119
  • Föräldrastöd
  • Ungdomsstöd 

Du kan donera så här

Bank

Konto: FI32 4958 0010 1430 59

Bic: ITELFIH

 

Märk inbetalning med vilket ändamål och

referens 1135.

Vid allmän donation ge referens 1119.

Nummer: 16820

EGEN INSAMLING

Du kan även starta en egen insamling eller ordna ett evenemang till förmån för Mwembe.
Kontakta oss så ger vi mer information och även handledning om det behövs.

Adress: Majorsvägen 56, 65100, Malax | FO-nummer: 2367088-3 | Insamlingstillstånd, Finland: RA/2020/1285