Bidra till en bättre värld

Det behöver inte vara så komplicerat…

Bilden från det evenemang som dragit in mest pengar i Mwembes historia. En konsert 2014 med KAJ, Emilia Backman och Antons Orkester. Oravais UF stod för utrymme och servering.

Det behöver inte vara komplicerat att bidra till en bättre värld. Något som just fastnat i mitt huvud och som jag gillar är –” to co-create”. Kan kanske översättas med samverkan eller samskapande. Ofta tänker vi att vad kan lilla jag göra för att förbättra missförhållanden i världen men vi kan vända på det och tänka på hur många vi är som kan göra något. Vi kan inspirera andra och göra något tillsammans. För att ta till använd Huldéns kända dikt ”ti arbeit ilag” för ett gemensamt mål. Tack vare stöd från privatpersoner, från företag och andra organisationer har vi kunnat fortsätta stöda NIHEP i deras samhällsarbete. Alla var och en för sig och bra så. 

Vi kan ta det ett steg längre

Tillsammans med företag, kultur och organisationer vill vi utarbeta lösningar och program för social hållbarhet. I samverkan. Vår partner NIHEP jobbar i samarbete med myndigheter och organisationer på olika nivåer i samhället i Mwanza. Men många kan ännu inkluderas i arbetet.

Affärsvärlden, politiker, institutioner kan gagnas av att arbeta för ett högre syfte och för bättre villkor för alla genom ett större nätverk. 

De stora sociala utmaningarna i världen kan inte lösas av en organisation, ett företag eller en individ ensam. Vi tror på samarbete och på ett ekosystem av organisationer, entreprenörer och enskilda individer för en mer jämlika samhällen.

Det handlar inte alltid om pengar och ekonomiska bidrag. 

Du kan ge av din tid, dela med dig av dina kunskaper eller sprida information om oss i din näromgivning. Inspirera din familj, dina vänner, arbetskolleger, till att jobba för positiv social förändring och för en bättre värld.  

Nu när vi kan börja träffas igen, låt oss passa på och se vad vi kan göra – ilaag! 

Håll utkik för info.

Bilden av Björn och Emma, några av många säljare på Mwembes sommarloppis och på Heidona i Maxmo 2013

/Lena

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *