Vårt stöd går för närvarande till Mwanza, Tanzania, där vi samarbetar med Ni Hekima Pekee Organization. Drivande kraft i organisationen är Onesmo Kajuna med som har många års erfarenhet av att med utsatta barn och deras familjer. Vi startade våra aktiviteter år 2011 och vi jobbar vidare med stort engagemang. Vi tror på det vi gör och på potentialen hos dem vi arbetar för.

UTBILDNINGSSTÖD

Enligt en rapport från Unicef 2016 lever 74% av barnen i Tanzania i fattigdom. Föräldralösa, splittrade familjer och fattigdom är de mest förekommande orsakerna till att barn inte går i skola. NIHEP noterade år 2011 ett högt antal så kallade dag-gatubarn (som bor hos vårdnadshavare men inte går i skola) i Butimba och det var orsaken till att vi startade vår verksamhet. Vårt gemensamma mål är att inkludera dessa barn i skola och verksamheten expanderade år 2016 till Lwanhima, Mwanza. Statliga skolor är avgiftsfria men många vårdnadshavare har inte råd att köpa den obligatoriska skol-utrustningen. Samtidigt sprids upplysning om betydelsen av utbildning.

NIHEP registrerar barn som inte går i skola och köper med hjälp av våra insamlade medel in skolutrustningar som sedan ges ut i lokala administrationens kontor.

NIHEP gör också uppföljning av behov av stödundervisning, men med betoning på vårdnadshavarens ansvar och kontakt med skolan fortsättningsvis.

Med hjälp av privata sponsorer, företag och SKKB, Nederländerna har vi hittills kunnat sända 300 barn till skola sedan starten 2011.

FÖRÄLDRASTÖD

När barnen registreras för skola ser man samtidigt över eventuella andra behov i familjen. Några av familjerna lever under svåra livsvillkor och även undernäring förekommer. Andra faktorer kan vara sjukdom, äktenskapsproblem eller alkoholmissbruk. Dessa barn är i hög risk att välja ett liv på gatan och därför är föräldrastödet ett viktigt förebyggande arbete.

Föräldrastödet innebär att vårdnadshavarna, de flesta av dem ensamstående mammor men även far- eller morföräldrar, indelas i grupper enligt intressen och idéer för inkomst-generering. I grupperna kan de också stöda varandra. Det viktiga är att de äger sitt projekt och att det utgår från deras behov och idéer.

Vi har nu fem föräldragrupper sedan start 2016, inkluderande 65 vårdnadshavare som stöds med handledning av NIHEPs fältarbetare.

LIVSHANTERINGSPROGRAM

Flickor och unga kvinnor utan formell utbildning är i hög risk för tidigt giftermål, tidig graviditet och HIV. Många hoppar av skolan redan innan de gått ut Primary School och få fortsätter till Secondary School. Forskning har visat att livshanteringsprogram behövs för att stärka flickor både i och utanför skola och tillsammans med NIHEP startade vi ett Life Skills Program i Lwanhima. Programmet ska stärka flickornas självförtroende, självkänsla och även ge upplysning om kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Praktiska färdigheter och fysisk aktivitet som fotboll och netball ingår i programmet.

Programmet startades 2016 och har nu 40 deltagare som leds av NIHEPs fältarbetare och socialarbetare.

STARTPAKET

Det finns familjer som lever i extrem fattigdom, utan basförnödenheter som madrasser, sängkläder, husgeråd, myggnät och i ständig brist på mat. Under sådana förhållanden är det för barnen svårt att koncentrera sig på skola och för vårdnadshavare att komma upp med idéer på inkomstbringande aktiviteter.

Vi har noterat att ett startpaket gör stor skillnad för en god start till att bli självförsörjande. Startpaketet innehåller basmat, husgeråd, madrasser och sängkläder.

VÅRT TEAM

LENA JOHANSSON

Grundare | Ordförande

Studerar kulturantropologi

 

ERIKA SILANDER

Viceordförande

Formgivare

 

JENNY JOHANSSON

Sekreterare

Hotell- och restaurangarbetare

 

JULIA ÅMAN

Styrelsemedlem

Egenföretagande scenkonstnär

 

NINA STUBB

Suppleant

Mångkulturutvecklare i Röda Korset

 

MARIA NORRLIN-ASPLUND

Marknadsföring

www.celma.fi