Ditt uppdrag

Dina uppgifter kan variera och är beroende av vilka projekt Ni Hekima Pekee har på gång när du anländer i Mwanza. Uppgifterna diskuteras och utformas när du anländer. Tillsammans med Ni Hekima Pekees verksamhetsledare kommer du överens hur du kan bidra så att de får nytta av dig och du får glädje av din volontärstid.

Du arbetar utan lön så det är viktigt att du kan få studiestöd eller stipendium av något slag.

Arvode till din handledare i Ni Hekima Pekee är en förutsättning. Precis som många arbetsplatser i Finland kräver detta behöver denna lilla organisation, med endast tre anställda, detta ekonomiska stöd för att ha möjlighet att ta emot volontärer/studerande på praktik. Du som är studerande; hör med din skola om möjlighet till stipendium för ändamålet.

Arvodets belopp 200 €/månad

Beskrivning av NIHEPs arbete och uppgifter

Uppgifterna varierar och kan bestå av fältarbete och/eller kontorsarbete. Uppgifterna administreras och planeras av NIHEP och du introduceras i deras arbete samt dina uppgifter de första dagarna. NIHEP hjälper dig med att skaffa volontärsvisum ( Business Visa) och guidar dig i staden men sedan är du på egen hand på din fritid. Du får kontaktuppgifter till verksamhetsledaren som finns till hands ifall av att du blir sjuk eller andra brådskande ärenden.

Organisationens program

Skolstöd, registrering av barn som av olika orsaker inte går i skola, donation av skolutrustning samt senare uppföljning av hemförhållanden och skolnärvaro.

Föräldrastöd som är stöd till inkomstgenerering för vårdnadshavare. Deltagarna är indelade i grupper där de kan stöda varandra och samarbeta kring en inkomstbringande aktivitet.

Wasiliana är ett livshanteringsprogram för flickor/unga kvinnor. Sessioner för att stärka deltagarna, ge dem självförtroende, upplysning om kvinnors rättigheter, kunskap om reproduktiv hälsa, praktiska färdigheter och fysisk aktivitet.

Familjestöd kan ges till extremt utsatta familjer i form av socialt familjearbete, akut hälsovård, stöd av barnen till skola och tillsammans med vårdnadshavare hitta vägar till försörjning.

Program Nkimulangu för samtal om barnskydd och barns rättigheter i grupper. Här skolar man in gruppledare som kan dra egna grupper. Riktar sig främst till vårdnadshavare till de barn som stöds till skola.

 

Exempel på uppgifter

• Socialt arbete i familjer med hembesök, intervjuer och påföljande rapportering
• Handleda flickor i livshanteringsprogrammet Wasiliana
• Leda kreativa grupper t.ex drama, musik, fysisk aktivitet
• Kontorsarbete – dokumentation, blogg och websida
• Assistera i flickornas fotbollsaktivitet
• Assistera i familjestödet

Viktigt är ett ömsesidigt utbyte

Du ges en utmärkt möjlighet att bidra med kunskaper och utveckla ditt kunnande i en utmanande miljö. Men det är yttrest viktigt att vara lyhörd för hur NIHEP arbetar och hur arbetet bör göras enligt rådande kulturell kontext.

Var beredd på att mycket av din tid går till transporter, att allting inte alltid går enligt planerna, att det ibland känns slitigt, tröttsamt och svettigt. Men i det stora hela uppväger de positiva upplevelserna 😊

Vi kan garantera en lärorik, utvecklande och spännande tid som volontär!

Karibu!

Har du frågor, fråga oss.

© 2022 Mwembe r.f. | Alla rättigheter reserverade