Program

Vi är verksamma i Mwanza, Tanzania där vi samarbetar med Ni Hekima
Pekee Organization (NIHEP). Eldsjäl i  föreningen är Onesmo Kajuna med mångårig erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar. Vårt samarbete har pågått sedan januari 2011, då vi startade med att stöda tre flickor till skola samt en gatuungdom till boende och studier. Nu stöder vi 160 barn till skola. NIHEP ansvarar för det dagliga arbetet lokalt och Mwembe r.f för insamling av medel samt volontärsverksamhet.

Våra program:                                                                                                                        Skolstöd                                                                                                                         Livshantering för flickor                                                                                            Föräldrastöd                                                                                                                           Kreativa aktiviteter

SKOLSTÖD

Stödarbetet är koncentrerat till Butimba ward och Lwanhima ward i Mwanza. NIHEP kan genom våra sponsorers stöd köpa in skolutrustning till de  barn som inte är i skola. Skolutrustningen delas sedan ut på wardens kontor till de inbjudna barnen och föräldrarna. Samarbete med lokala administrationen, skola och föräldrar är ytterst viktig.

DSC_0095 (800x534)
Utdelning i Lwanhima                                  Foto: Josefine Björkfors

Det som barnen behöver för att kunna gå i Primary School (lågstadiet) är:

  • skoluniform
  • skor
  • skolväska
  • skrivhäften
  • penn-set

Skolpaketet uppgår till ca 30 €, administrativa kostnader inräknade. Vårt mål i detta projekt är att identifiera alla barn som inte är i skola eller av olika orsaker har avbrutit i Butimba och Lwanhima. Vår partner jobbar också  med upplysning till föräldrarna om betydelsen av att barnen, även flickorna.

NIHEP gör sedan uppföljning i samarbete med skolans lärare och vårdnadshavare om skolgång och behov av stödundervisning.

Utdelning Rwanhima
Utdelning av skolutrustning i Lwanhima 2016 med stöd av SKKB, Nederländerna

Wasiliana-livshantering för flickor

Juni 2016 började vi planera för Life Skills Program för flickor. Antalet flickor som hoppat av skolan i Lwanhima var högt och från en blygsam start med fem flickor är nu över 60 flickor inskrivna i programmet. Vi vill se ökat antal flickor som går ut Secondary School, vi vill minska antal flickor som ingår äktenskap som minderåriga och vi vill minska antalet graviditeter bland minderåriga. I programmet jobbas med ökad självkänsla, information om yrkesval, kommunikation, hälsa och sexualupplysning.  Praktiska färdigheter, drama och sport är populära aktiviteter i programmet.


 

Föräldrastöd  

NIHEP träffar familjerna för att se om det finns övriga behov av stöd i familjen. De flesta av vårdnadshavarna är ensamförsörjande mammor. Många familjer är mycket fattiga och husen ofta för små, med mycket sparsam inredning, om någon. I vissa större familjer sover några barn hos släktingar eller grannar och många saknar madrasser och sängkläder. Ekonomisk utsatthet leder ofta till hälsoproblem, problem i äktenskapet eller alkoholmissbruk. Barnen i dessa familjer är i riskzon att börja ett liv på gatan och föräldrastödet är därför även som preventiv åtgärd av stor betydelse.

Stödprogrammet går ut på att vårdnadshavarna samlar ihop sig i grupper på 6-10 föräldrar/vårdnadshavare där de kan stöda varandra. Deltagarna har på gruppmötena själva kommit fram med idéer hur de kan öka sina inkomster för att bli självförsörjande samt hur mycket lån/besparingar de kan behöva för detta. I varje grupp har man en gemensam sparkassa. De som har lägger in pengar dit och de som behöver lånar från sparkassan. Deltagarna får också en kort kurs i småföretagande av NIHEP. Grupperna träffas två ggr i månaden med NIHEPS lokala fältarbetare närvarande.

Kooperativ – andra stadiet är att starta kooperativ förutom den egna försörjningsmetoden där deltagarna väljer en eller två produkter eller serviceformer som de kan tänka sig att samarbeta kring.

Khadija, mormor med ansvar för fyra barnbarn fick stöd av NIHEP för grönsaksodling i försäljningssyfte. Här vattnar hon sina odlingar.

Det viktiga är att föräldrarna känner sig delaktiga och att idéerna kommer från dem, att de känner eget ansvar och att de själva äger sitt projekt. Vi har fortfarande många registrerade föräldrar i grupperna som väntar på stöd.

 

Kreativa aktiviteter

Vi tror på kreativitet och dess möjlighet att stärka både barn och vuxna, speciellt de i utsatta förhållanden. Därför startade vi med hjälp av studerande från Novias scenkonstlinje i Vasa samt lokala volontärer en dramaklubb i Tambukareli Primary School. Visionen är att utveckla dessa med musik, konst, dans och andra kreativa kulturformer.

Tyvärr har nu denna verksamhet ett uppehåll sedan 2016 då vi inte haft studerande eller lokal dragare. Men planen är att återuppta verksamheten så fort det är möjligt.

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *