WE TRANSFORM LIVES

Vi stöder barn till utbildning och deras vårdnadshavare till inkomstgenerering i samarbete med Ni Hekima Pekee Organization i Mwanza, Tanzania

Sponsorer