WE TRANSFORM LIVES

Stöder barn till utbildning och deras vårdnadshavare till inkomstgenerering i samarbete med Ni Hekima Pekee Organization i Mwanza, Tanzania

SPONSORER