WE TRANSFORM LIVES

Stöder barn till utbildning och deras vårdnadshavare till inkomstgenerering i samarbete med Ni Hekima Pekee Organization i Mwanza, Tanzania. Konto för donationer: Mwembe r.f Aktia FI4440 5500 1194 1917

NY UTMANING IGÅNG

ORAPAC har startat utmaningen…

håll utkik för kommande utmanare!

SPONSORER